Marketing malih podjetij – kako in kakšne koristi prinaša

Marketing malih podjetij je danes postal drugačen kot pred leti in predvsem bolj nujen. Dejstvo, da se vse seli na splet, mala podjetja sili v spletni tok, torej v vlaganje v spletni marketing. Zakaj so ravno mala podjetja tista, ki ta trend najbolj občutijo in kakšen spletni marketing je primeren za mala podjetja, pojasnjujem v nadaljevanju.

Kaj je malo podjetje

Malo podjetje zaposluje do 50 ljudi, in letno ustvarja do 8.000.000 € prometa. Posebej označujemo tudi mikro podjetja, ki zaposlujejo največ 10 ljudi, njihov letni prihodek pa ne presega 750.000,00€. Tudi mikro podjetja so seveda mala podjetja, za katere veljajo isti trendi marketinga.

Zakaj se marketing malih podjetij razlikuje od marketinga večjih podjetij?

Marketing malih podjetij je drugačen od marketinga velikih podjetij. Že zato, ker si majhna podjetja ne morejo privoščiti ekstremno visokih marketinških propagand v svetovnem merilu. Ravno tako delujejo bolj lokalno – prodajajo v svoji državi, k večjem v sosednjih državah EU.

Mala podjetja svoje kupce pridobivajo s pomočjo spleta, družabnih omrežij, vsebinskega marketinga, saj so njihovi kupci tudi večinoma mala podjetja ali pa končni uporabniki. Če poenostavimo, bi lahko rekli, da je za velika podjetja primeren način marketinga prezentiranje na velikih mednarodnih sejmih, vlaganje v »brand« in globalno delovanje, medtem, ko si mnoga mala podjetja to težko privoščijo.

Zato je vedno bolj dostopen in učinkovit način marketinga, danes zelo v uporabi – digitalni marketing za majhna podjetja.

Kako pomemben je marketing za mala podjetja

Veliko malih podjetnikov v svojih podjetjih nima zaposlenih ljudi, ki bi se ukvarjali samo z marketingom. Osredotočeni so na druge poslovne procese, in dokler imajo dela dovolj, je marketing pravzprav nekaj kar večinoma zanemarijo. Vendar pa trendi in časi vedno bolj opominjajo podjetja, da morajo nujno začeti tudi z marketingom.

Izdelava marketinškega načrta za mala podjetja zahteva veliko dela in vpogledov strokovnjakov, ki razumejo poslovanje in konkurenco ter razpolagajo z znanjem za ustrezno trženje podjetja.

Načini marketinga malih podjetij na spletu

Marketing malih podjetij - sabinabizjak.com
Marketing malih podjetij – sabinabizjak.com

Obstaja vrsta načinov na katere lahko izvajamo marketing majhnih podjetij na spletu:

Zelo učinkoviti načini marketinga so v zadnjem času nevsiljivi pristopi marketinga. Torej, oglasi tipa: Top izdelek zdaj po znižani ceni.., Smo najboljši.., Vedno pred konkurenco..ipd. so za uporabnike vedno manj privlačni in ne dajejo pravih rezultatov. Uporabniki iščejo ponudnika vrednega zaupanja, ki s svojim znanjem in poznavanjem svojega področja, na nevsiljiv in ne tipično prodajen način izkazuje, da je strokovnjak.

Po raziskavah in izkušnjah, sta izjemno učinkoviti obliki marketinga za majhna podjetja optimizacija spletnih in vsebinski marketing. Gre za obliki marketinga, kjer s pomočjo kakovostnih vsebin pritegnemo kupce, dosegamo organsko rast in posledično vidnost na iskalniku.

Marketing malih podjetij na način optimizacije spletnih strani (SEO) –  primeri

SEO – optimizacija spletnih strani pomeni proces, v katerem na naraven oz. organski način dvigujemo svojo uvrstitev na spletnih iskalnikih.

Praktičen primer marketinga malega podjetja Univerzal d.o.o.

Malo podjetje Univerzal v svojih 30-ih letih delovanja, se razen sejmov in direktne prodaje, ni nikoli resneje ukvarjalo z marketingom. Ugotovili so, da je zdaj skajni čas, da začnejo tudi oni z marketingom. Pred slabim letom dni so izbrali izvajalca digitalnega marketinga na način SEO – optimizacije spletne strani.

Za lažje razumevanje na praktičen način opisujemo kaj točno pomeni optimizacija spletne strani

Iščemo strokovanjaka za popravilo volanskega končnika. V Google vpišemo popravilo volanskega končnika. Google nam ponudi zadetke:  Ob pregledovanju zadetkov na prvi strani, izberemo najprimernejšega in ga kontaktiramo. Izjemno redki bodo obiskali tudi 2. Stran Googla. S pomočjo prave optimizacije spletne strani, dosežemo visoke pozicije na Google, in si s tem zagotovimo bistveno večje možnosti za obisk spletne strani.

Marketing malih podjetij - SEO
Marketing malih podjetij – SEO

Prvi zadetki so podjetje Univerzal, ki je proizvajalec krmilnih mehanizmov. Njihova uvrstitev pred optimizacijo je bilo 12. mesto na Goolge za tovrstne izdelke (končniki). Z rednim delom SEO optimizacije na pravilen in kakovosten način so se v 6 – ih mesecih uspeli povzpeti na 1. mesto na Google. To je rezultat strokovnega dela Sabine Bizjak, agencije za Digitalni marketing, ki svoje naročnike v nekaj mesecih popelje do visokih pozicij na Google iskalniku.

Koristi, ki jih prinaša Optimizacija – SEO kot način marketinga za podjetja

S tem načinom spletnega marketing (SEO – optimizacija za iskalnike) podjetja pridobijo:

  • nove kupce
  • več obiska na spletni strani
  • večje zaupanje v njihovo blagovno znamke in izdelke / storitve
  • večji promet.

Podjetje Univerzal, poleg krmilnih mehanizmov ponuja tudi druge storitve, kot je obdelava kovin za različne industrije (gradbena, vakuumska, itd.). Ker so bile njihove pozicije za storitev struženja kovin

Marketing malih podjetij - Univerzal.si
Marketing malih podjetij 

na iskalniku slabe – 42. mesto, so med svoje cilje uvrstili tudi dvig storitve cnc struženje-Univerzal.si. Sabina Bizjak je po 6-ih mesecih dela uspela doseči 7. mesto na Google iskalniku, kar je 1. stran. Podjetje tako dnevno pridobiva več po

vpraševanj, hkrati pa je uspelo pridobiti tudi nekaj večjih kupcev. Kar pa je glaven cilj vsakega marketinga – pridobiti več kupcev oz. povečati prodajo.

Marketing majhnih podjetij v tujini pa deluje zelo podobno. Podjetje Univerzal želi povečati prodajo v Nemčiji. Ključni izdelki, s katerimi želijo biti uvrščeni visoko na iskalniku, so Končniki za traktorje – Kugelgelenk für Traktoren, in varnostni ventili – Sicherheitsventile-Univerzal.si.  S pomočjo spletne optimizacije so uspeli svoje pozicije na Google bistveno dvigniti ter tako povečati število tujih kupcev.

Vsebinski marketing za majhna podjetja – primer

Marketing za majhna podjetja pa vedno bolj v ospredje postavlja kakovostne in uporabne vsebine za kupca. To v praksi pomeni, da marketing izvajamo na takšen način, da preko raznih kanalov (družabna omrežja, spletna stran, e-maili itd.) svoji publiki oz. potencialnim kupcem redno lansiramo uporabne nasvete, jih obveščamo in seznanjamo z našimi izdelki na nevsiljiv oz. ne-očitno prodajen način. To je način marketinga, ki je vedno bolj v uporabi. Kupci postajajo zahtevnejši, želijo izbrati najboljše in s vsebinskim marketingom jih počasi, a zanesljivo privabljamo v nakup naših izdelkov.

Vsebinski marketing s pomočjo objav na spletni strani (člankov) in objav na Facebook omrežju izvaja tudi zobozdravstvena ordinacija Skylab. Ker so pri marketingu potrebovali pomoč, so z agencijo za digitalni marketing – Sabina Bizjak, pred nekaj meseci začeli z delom spletne optimizacije in vsebinskega marketinga. Njihov cilj je bil doseči večje število novih pacientov. Osredotočili so se na njihove izjemno kakovostne zobn

Marketing malih podjetij - klinika Skylab
Marketing malih podjetij – klinika Skylab

e implantate. S pomočjo objave o tem, kaj vse mora zajemati cena zobnega implantata ter kateri implantati so vredni zaupanja, so svojo storitev uspešno uvrstili visoko na iskalniku Google. Sabina Bizjak je poskrbela tudi za njihov nastop na Facebook, kjer je v obliki nasvetov oblikovala objave. Skylab ordinacija je v nekaj mesecih sodelovanja s Sabino Bizjak, dobila kar nekaj novih pacientov ter povečala razpoznavnost na spletu in lokalnem okolju. Želijo si izboljšati svoj položaj na Google tudi za druge storitve, predvsem za čeljustno kirurgijo – Skylab in zobnega rentgena-Skylab.

Ugotovili so, da je vsebinski marketing in spletna optimizacija ključen pri njihovem delovanju na spletu, saj daje željene rezultate.

Kako začeti z marketingom

Najprej je potrebno izdelati marketinški načrt.

Čeprav se postopek ustvarjanja marketinškega načrta razlikuje glede na posamezne potrebe podjetij, pa skoraj vse predloge marketinškega načrta vključujejo enako vrsto informacij.

Določiti je potrebno:

  • Analizo stanja: določite svoje izdelke in storitve. Hkrati tudi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ranljivosti podjetja.
  • Ciljne stranke: Določite primarno, sekundarno in terciarno občinstvo. Stranke opredelite glede na demografijo in psihografijo (kdo so, starost, kako živijo, kako se obnašajo, kaj počnejo v prostem času itd.).
  • Ključne izdelke/storitve: Doličite kateri so vaši ključni izdelki ali storitve, ki jih želite oglaševati ali povečati njihovo razpoznavnost.
  • Prodajni načrt: Določite načine prodaje svojih izdelkov in storitev (v spletu, prodajalni, na trgovskih sejmih itd.)
  • Marketinški cilji in delovni načrt: Izdelajte grobo zamisel svojih marketinških ciljev in jih zabeležite – skupaj z nekaterimi orodji in strategijami, ki jih boste uporabili za doseganje zastavljenih ciljev.
  • Finančna analiza: Izdelajte jasno analizo finančnega položaja ter zagotovite informacije, koliko sredstev boste namenili za marketing podjetja.

Ko imamo izdelano analizo in jasnejšo sliko o tem kje nakupujejo naši kupci in na kakšen način, moramo pridobiti še strokovnjake oz. svetovalce, ki nam bojo pri izvedbi marketinga pomagali in nas usmerjali. Seveda, je ob tem potrebno omeniti, da je na trgu ogromno število agencij, ki ponuja te storitve, zato je dobro, če nam kdo kakšno agencijo priporoči. V obilici ponudbe svetovalcev za marketing, se namreč mnoga podjetja težko znajdejo. Cene takšnih storitev pa so velikokrat previsoke, da bi si jih majhna podjetja sploh lahko privoščila. Zato je marketing majhnih podjetij kar zahtevna naloga, saj mora s pomočjo nizkih sredstev doseči pravi učinek.

Preberite še: Kako digitalno oglaševati

Kako vemo ali marketing malih podjetij deluje?

Mnoga podjetja se srečajo tudi s problematiko merjenja učinkov marketinga. Ne vedo, koliko ljudi je kupilo nek izdelek z marketinško pobudo in ali je marketing zares deloval. Pri spletni optimizaciji, tem priljubljenem načinu marketinga za majhna podjetja, je sprotno merjenje rezultatov in beleženje aktivnosti ključnega pomena. Kakovostna marketinška agencija vam mora vedno zagotoviti vpogled v evidenco, ki vam kot naročnikom, mora biti jasna in razumljiva.

Pravilno vodena evidenca marketinške strategije, je izjemno pomembna za redno spremljanje rezultatov in rast rezultatov. Potrebno je spremljati tudi Google analitko spletne strani, kjer so prikazani obiski spletne strani, prikazi, itd. pa tudi stopnja konverzije (koliko ljudi, od teh ki so stran obiskali, je dajansko potem tudi opravilo nakup oz. “akcijo”).

Hkrati pa je seveda potrebno spremljati tudi dejansko prodajo.
Priporočamo: Kako uspešno prodajati na spletu & Učinkovita prodaja preko spleta s primeri iz prakse