Metode za motivacijo zaposlenih

Motivacija zaposlenih je zanesljivo področje, ki zanima vse podjetnike in lastnike podjetij, saj je nedvomno dokazano (1), da motivirani zaposleni prinašajo boljše in trajnejše poslovne uspehe, hkrati pa tudi boljše vzdušje v ekipe zaposlenih, s tem pa energijo in voljo za delo dvignejo tudi tistim, ki jim je motivacija upadla.

Metode za motivacijo zaposlenihMetode za motivacijo zaposlenih se od podjetja do podjetja razlikujejo, v osnovi pa se ločijo na:

  • motivacijske metode enkratnega značaja
  • motivacijski prijemi trajnejšega značaja

Enkratne metode za motivacijo zaposlenih

Metode za motivacijo zaposlenih, ki jih izvedemo enkrat so npr. individualna srečanja motivatorjev z vsakim zaposlenim posebej ali enkratno motivacijsko srečanje za več zaposlenih hkrati. V največ primerih se tovrstna motivacija izvede preko zunanjega motivacijskega strokovnjaka ali pa vlogo motivatorja prevzame vodstvo podjetja.

Ponavljajoče se metode motiviranja zaposlenih

Motivacijski prijemi trajnejšega značaja se v podjetju ponavljajo, med glavne metode motivacije, ki traja dlje časa pa sodijo redni prodajni in drugi sestanki na katerih se preverjajo izvajane načrtovane aktivnosti zaposlenih (ti sestanki so lahko tedenski ali mesečni) ter redne motivacijsko izobraževalne delavnice in seminarji (ki so organizirani četrtletno, polletno ali enkrat na leto).

Med redne motivacijske dogodke zaposlenih in eno bolj uporabljanih metod za motivacijo zaposlenih, prištevamo tudi organizacijo team building delavnic za podjetja (več: Kakšne so koristi teambuildinga za firme), katere namen je sprostitev zaposlenih, izboljšanje komunikacije med zaposlenimi ter navdušiti zaposlene k doseganju novih ciljev skozi zabavo, druženje, izvajanje različnih družabnih, tekmovalnih in drugih iger ter predvsem povezati zaposlene na različnih nivojih (2, 3).

Metode za motivacijo zaposlenih se lahko delijo tudi na pritegovalne in “zastraševalne”, pri čemer vedno več podjetij uporablja pritegovalne metode, ki imajo trajnejše učinke na motivacijo, zastraševalne metode s kaznimi, zmanjševanjem bonitet in ugodnosti zapsolenih ter osebni pressing pa ostajajo v praksi v zastarelih podjetjih in večinoma v proizvodnih podjetjih, kjer si vodstvo lahko privošči tudi hitro fluktuacijo in menjavo kadra v primeru nedoseganja norm in standardov, ki jih podjetje od zaposlenih tudi pričakuje (4).

Pritegovalne metode za motivacijo zaposlenih imajo dokazano tudi trajnešje in bolj intenzivne učinke.