5 najpogostejših vprašanj v zvezi s SEO strokovnjaki, službo in SEO kariero

Kdo je SEO strokovnjak

SEO strokovnjak je oseba, ki je specializirana za optimizacijo spletnih strani za iskalnike. Na družabnih omrežjih boste SEO strokovnjake pogosto našli pod nazivi SEO specialist, marketing specialist, pa tudi SEO svetovalec in podobno.

Naloga SEO strokovnjaka je, da poskuša spletne strani narediti čim bolj vidne za iskalnike, kot je Google, in s tem povečati njihovo uvrščenost na rezultatih iskanja. Te naloge vključujejo različne tehnike, kot so optimizacija ključnih besed, spreminjanje strukture spletne strani in povezovanje z drugimi spletnimi stranmi.

V odvisnosti od izkušenj SEO strokovnjakov, so ponavadi v SEO agencijah in drugod, vloge tistih, ki delajo na optimizaciji spletnih strani, razdeljene med SEO juniorje, SEO seniorje in SEO managerje.

SEO juniorji so ponavadi zadolženo za izvajanje osnovne optimizacije spletnih vsebin (npr. optimizacija naslovov in meta opisov), SEO seniorjem je pogosto zaupana priprava SEO optimiziranih vsebin in izvajanje off site optimizacije. SEO managerska vloga pa je namenjena tistim, ki povezujejo operativne izvajalce SEO aktivnosti, merijo rezultate in komunicirajo z naročniki SEO storitev. SEO managerji so ponavadi tudi tisti, ki so odgovorni za rangiranje spletne strani na Googlu.

Nekatere izmed nalog SEO strokovnjakov (v sliki):

Koliko zasluži SEO strokovnjak

Zaslužek SEO strokovnjaka se lahko zelo razlikuje, saj je odvisen od številnih dejavnikov, kot so njegove izkušnje, uspešnost njegovih prizadevanj in regija, kjer dela. Po nekaterih ocenah je povprečni zaslužek samostojnega SEO strokovnjaka v ZDA približno 75.000 dolarjev letno, vendar lahko nekateri strokovnjaki zaslužijo tudi veliko več ali manj od tega.

V Sloveniji se plače za izvajanje SEO optimizacije gibljejo med 1200 in 1500€ neto, v nekaterih SEO agencijah pa so tudi znatno manjše ali višje od tega. Zaslužek SEO strokovnjaka je pogosto odvisen tudi od tega ali SEO strokovnjak izvaja storitve optimizacije kot samostojni ponudnik na trgu ali kot zaposleni v kateri izmed digitalnih agencij.

Prednost dela kot SEO strokovnjak v digitalni agenciji je v stanovitnosti delovneg okolja in zaslužka, vendar je ta v primerjavi z izvajanjem samostojne SEO kariere lahko tudi do 4 ali 5 krat manjši. Slabost samostojne SEO kariere je v tem, da utegne miniti kar precej časa, preden SEO strokovnjak pride do prvega zaslužka – saj že sama optimizacija spletnih strani, zahteva precej časa.

Kaj dela SEO strokovnjak

V odvisnosti od vloge, ki je dodeljena SEO strokovnjakom (juniorjem, seniorjem, managerjem in samostojnim SEO strokovnjakom), so naloge in dela SEO strokovnjakov zelo različne.

Kaj dela SEO junior:

 • izboljšuje naslove, meta opise, optimizira vsebine, izboljšuje notranje povezave ter
 • piše enostavne SEO članke za izvajanje off site optimizacije

Kaj dela SEO senior:

 • pripravlja onsite SEO vsebine (npr. piše bloge ali koordinira delo s SEO copywriterji)
 • izboljšuje povezanost spletnih vsebin
 • predlaga onsite SEO izboljšave, ki jih predaja računalniškim programerjem, tehničnim skrbnikom spletnih strani ter copywriterjem in grafičnim oblikovalcem
 • skrbi za enovitnost komuniciranja in sporočanja preko ostalih digitalnih kanalov
 • razvija ideje za nadaljno organsko rast spletnih strani

Kaj dela SEO manager:

 • skrbi za komunikacijo med naročniki SEO storitev in izvajalci
 • skrbi za merjenje, vodenje in spremljanje SEO rezultatov in ustrezno ter razumljivo poročanje o rezultatih, naročnikom
 • sodeluje pri kreiranju novih SEO kampanj
 • skrbi za komunikacijo z ostalimi spletnimi mediji za potrebe izvajanja off site optimizacije

SEO strokovnjaki v odvisnosti od svoje vloge, pri optimiziranju strani, uporabljajo različna SEO orodja.

Ali je SEO služba

SEO lahko predstavlja službo za nekoga, ki se ukvarja s spletno optimizacijo za iskalnike. V tem primeru je oseba, ki opravlja to službo, znana kot SEO strokovnjak. Njegovo delo je izboljšati uvrščenost spletne strani na rezultatih iskanja za določene ključne besede ali frazne stavke, kar lahko prispeva k povečanju prometa na spletni strani in s tem tudi dobička podjetja.

Čeprav je SEO lahko služba, lahko nekateri ljudje uporabljajo tehnike spletne optimizacije za iskalnike tudi samostojno ali kot dodatno dejavnost. Tako kot v vseh ostalih panogah, je tudi v SEO, mogoče iz panoge razviti kariero, dodaten zaslužek ali zgolj izvajati SEO kot hobi za spletne strani šefov, sosedov, društev in prijateljev.

Ali je lahko SEO, kariera

 
Glede na popularnost SEO optimizacije je SEO seveda lahko tudi zelo donosna kariera. Najpogostejša zmota pri tem je, da je SEO hitra in enostavna kariera, v bistvu pa se v tem pogledu prav niuč ne razlikuje od ostalih kariernih priložnosti. SEO zahteva predanost, disciplino, učenje in znanje, prilagajanje na spremembe Googlovega algoritma ter tudi precejšnjo mero potrpežljivosti.

Uporaben video o vlogah, zadolžitvah in odgovornostih SEO strokovnjakov (angl.):

SEO strokovnjakom je, v odvisnosti od njihove vloge, dodeljena tudi optimizacija različno zahtevnih spletnih strani. Nekateri so zadolženi za optimizacijo preprostejših strani, drugi za SEO trgovin, tretji pa za uveljavljene spletne portale.

Viri :

Priporočamo: ogled strani Lekarna Soča in naravni probiotiki Norma