Rangiranje spletne strani

Rangiranje spletne strani na izbrani ključni besedi je pomembno, saj močno vpliva na število novih obsikovalcev spletne strani. Statistične raziskave namreč kažejo, da višje kot je uvrščena spletna stran, eksponentno več dobi novih obiskovalcev. V spodnjem članku vam bomo razložili kako je ta eksponentna rast mogoča ter kako doseči visoka mesta na spletnih iskalnikih.

Vpliv rangiranja spletne strani na promet

Visoka uvrstitev na spletnih iskalnikih je pomembna, na to pomembnost pa vplivata dva faktorja: ključna beseda na katero ciljamo ter spletni iskalnik, na katerem smo visoko uvrščeni.

Ključna beseda je besedna zveza, ki jo ljudje vpišejo v spletne iskalnike z namenom, da jim ti vrnejo določene spletne strani. Več ljudi kot išče določeno ključno besedo, višji iskalni volumen ima ta ključna beseda. Naša spletna stran bo zato dobila več spletnih obiskovalcev če bo visoko rangirala na ključnih besedah z visokimi iskalnimi volumni.

Spletni iskalniki so orodja, ki nam pomagajo s iskanjem spletnih strani. Vsak spletni iskalnik ima drugačen način rangiranja spletnih strani, zato moramo svojo optimizacijo prilagajati spletnemu iskalniku, na katerem se želimo visoko uvrstiti. Ker je trenutno najbolj uporabljen spletni iskalnik Google, se večina spleetnih strani fokusiran na optimizaciji zanj.

Kot smo že prej omenili, statistične raziskave kažejo, da število novih obiskovalcev na spletno stran eksponentno narašča glede na pozicijo spletne strani na spletnih iskalnikih. To pomeni, da prva stran Googla, kar je prvih 10 strani, dobi preko 90% vseh obiskov. Spletna stran, ki je uvrščena na prvem mestu ima običajmo približno eno tretjino vseh obiskov.

Če uporabimo SEO orodje za prikazovanje iskalnega volumna vnešene ključne besede ter matematiko, lahko zvemo pribljižno koliko obiskov dobi določena spletna stran. Če kot primer vzamemo spletno stran Paintball-Ljubljana.si, ki cilja na ključno besedo praznovanje rojstnega dne, dobimo naslednji rezultat. Ključna beseda praznovanje rojstnega dne ima iskalni volumen 880. To pomeni, da ima spletna stran paintball ljubljana, ki rangira na prvem mestu pribljižno 33% vseh obiskov. 33% od 880 je 264, kar pomeni, da spletna stran dobi pribljižno 264 obiskov na mesec.

Rangiranje spletne strani s optimizacijo

Rangiranje spletne strani lahko spreminjamo na boljše. To lahko naredimo s optimizacijo spletnih strani. Optimizacija spletnih strani (SEO) je postopek spreminjanja spletne strani z namenom, da se višje uvrsti na spletnih iskalnikih. Poznamo dve vrsti optimizacije spletnih strani: onsite in offsite optimizacija.

Da lahko spletna stran rangira visoko na težjih ključnih besedah potrebuje močno onsite ter offsite optimizacijo. Primer spletne strani, ki ima očitno urejeno onsite in offsite optimizacijo je Pohištvo123.si vzmetnice. Ta spletna stran cilja na ključno besedo vzmetnice, saj te tudi prodaja. Če boste prebrali naslednji dve poglavji o onsite ter offsite optimizaciji, boste razumeli, zakaj je spletna stran Pohištvo123 uvrščena na prvo mesto na ključni besedi vzmetnice.

rangiranje spletne strani

Onsite optimizacija

Onsite optimizacija spletnih strani je optimizacija, ki deluje direktno na spletni strani, ki jo želimo višje uvrstiti na spletnih iskalnikih. Deluje tako, da vsebino spletne strani spreminjamo na način, da upošteva osnovna onsite SEO pravila. Ta pravila se spreminjajo glede na spletni iskalnik, na katerega ciljamo.

Če kot primer pogledamo spletni iskalnik Google, potem vidimo, da mora spletna stran za visoko uvrstitev upoštevati naslednja pravila:

  • Spletna stran mora imeti dovolj veliko količino vsebine. To pomeni, da mora na spletni strani biti vsaj 300 besed teksta. Na spletni strani morajo biti naloženi tudi drugi tipi medijev, kot so slike ter video posnetki.
  • Na spletni strani moramo omenjati ključno besedo na katero spletna stran cilja. Ključno besedo moramo večkrat omeniti v vsebini spletne strani, moramo pa jo vstaviti tudi v naslove, podnaslove ter slike.
  • Spletna stran mora vključevati tudi dovolj spletnih povezav. Spletne povezave so zelo pomembne, da obiskovalcom sporočimo, da je naša spletna stran aktivna ter povezana. Spletne povezave morajo biti notranje ter zunanje. Notranje povezave so spletne povezave, ki vodijo do podstrani s isto domeno, zunanje povezave pa vodijo do tujih spletnih strani.

Primer odlične onsite optimizacije na spletni strani presna hrana

Spletna stran presna hrana je odličen primer popolne onsite optimizacije. Kot lahko vidite na spodnji sliki spletna stran upošteva vsa osnovna onsite SEO pravila, ki smo jih našteli zgoraj. Ta način SEO tej spletni strani zagotavlja visoko uvrščenost na spletnem iskalniku Google. Spletna stran zelo vidno upošteva pravilo o ključni besedi, saj lahko očitno vidimo, da je ključna beseda spletne strani presna hrana.

rangiranje spletne strani

Offsite optimizacija

Offsite optimizacija je osredotočena na delovanju zunaj spletne strani, ki jo želimo dvigniti med uvrstitvami na spletnih iskalnikih. Offsite optimiziramo spletno stran tako, da na zunanjih spletnih straneh gradimo spletne povezave, ki vodijo do ciljane spletne strani.

Da ima offsite optimizacija dovolj velik vpliv jo moramo izvesti na pravilen način. Da lahko naredimo to, se moramo najprej zavedati, da na spletu obstajajo tri različne vrste spletnih povezav:

  • Lahke povezave so spletne povezave, ki jih gradimo v privatnih pogovorih. Te povezave so dostopne najmanj ljudem in imajo zato najmanjši vpliv na spletno stran, do katere imajo povezavo.
  • Srednje povezave so močnejše od lahkih, ampak imajo še vedno zelo majhen vpliv na spletno stran, do katere imajo povezaveo. Najdemo jih na različnih forumih ter v komentarjih.
  • Močne povezave so spletne povezave, ki imajo močen vpliv na rangiranje spletne strani. Najdemo jih v vsebini tujih spletnih strani in spletnih člankov. Okoli teh spletnih povezav je fokusirana celotna offsite optimizacija.

Te tri tipe povezav moramo nato graditi po dveh offsite pravilih. Te pravili sta link velocity ter link diversity.

Link velocity je offsite SEO pravilo, ki govori o tem, da moramo spletne povezave graditi enakomerno skozi čas. Če bi spletni iskalniki zaznali nenavadno hitro kreiranje novih spletnih povezav, bi te spletne povezave ignorirali pri rangiranju spletne strani, saj bi predvidevali, da gre za manipuliranje njihovega sistema za uvrščanje spletnih strani.

Link diversity podobno kot link velocity govori o tem, da moramo vse vrste spletnih povezav graditi enakomerno na druga drugo. Nenavadne količine samo ene vrste spletnih povezav bi pri spletnih iskalnikih spet sprožile alarm za nenavadno grajenje povezav, kar bi povzročilo ignoriranje povezav pri uvrščanju spletne strani.

Pravilna offsite optimizacija na spletni strani tens

Tens je slovenska spletna trgovina, ki zelo očitno pravilno gradi svojo offsite optimizacijo. To lahko zvemo tako, da uporabimo spletno orodje, ki je narejeno za pregledovanje SEO spletnih strani. V tem primeru smo uporabili spletno orodje ubersuggest in smo ugotovili, da ima spletna stran Lekarna Soča, ki cilja na ključno besedo tens pribljižno 26 backlinkov.

rangiranje spletne strani

Nakup optimizacije spletne strani

Visoko rangiranje spletne strani je velikokrat zelo teđko doseči, še posebaj če morate večino svojega časa posvetiti svojemu podjetju. Na srečo na spletu obstajajo spletne strani, ki lahko izvajajo spletno optimizacijo za vas. Najbolj popularna izmed takšnih spletnih strani v Sloveniji je SEO-Praktik.si. Na tej povezavi lahko najdete cenik do njihovih storitev.