Proces izdelave motornega olja: kako nastane motorno olje

Proces izdelave motornega olja: kako nastane motorno olje

Osnovna olja ter motorno olje

Maziva za motorna vozila se sestojijo iz osnovnega olja in aditivov. Vsa osnovna olja so naftni proizvodi – rafinati, hidrokrek olja, sintetični ogljikovodiki (PAO, PIB, PIO) in sintetična olja (npr. ester). Sintetična bazna olja  so pridobljena s kemijskimi procesi iz enotno zgrajene kemijske spojine. Rastlinska olja, kot je repično olje, se uporabljajo povsem razredčena, npr. hidravlično olje. Nas zanima predvsem motorno olje.

Motorno olje
Sestava motorno olje

 

Sestavini nafte

sta elementa ogljik C in vodik H – ogljikovodik CH. Atomi ogljika so štirivalentni, atomi vodika enovalentni. Enostavna molekula ogljikovodika je

Metan CH4
Metan CH4

S takšno sestavo je mogoče graditi skoraj neomejeno število CH-molekul, razlikujejo se le po številu atomov ogljika in vodika, molekularni strukturi „verig ali obročev, nerazvejanosti ali razvejanosti, enojni ali dvojni vezi“.

Motorno olje
Kemijska sestava motorno olje

Proces rafiniranja za proizvodnjo osnovnega olja (poenostavljeno)

Prikazan je zelo poenostavljen proces, kako pridobimo motorno olje:

Motorno olje
Osnovno motorno olje

1) polialfaolefin (PAO), poliisobuten (PIB), poliinternalolefin (PIO) glej osnovna olja, mednarodna delitev

 

Destilacija

loči nafto s segrevanjem, izparevanjem in kondenziranjem pri atmosferskem tlaku na naravne osnovne dele: bencin in dizelsko/kurilno olje (srednji destilat), ostalo je stranski produkt destilacije.

 

Vakuumska destilacija

loči stranski produkt destilacije v vakuumu, temperatura vrelišča pri tem pade na pribl. 150°C z namenom, da bi preprečili kreking in pridobili olja določene viskoznosti, ostalo je vakuumski stranski produkt.

 

Rafiniranje

odstrani oz. pretvori neželene in škodljive sestavne dele iz vakuumske destilacije. S tem se izboljša trajnost razmerja viskoznosti in temperature (višja VI = večnamenska karakteristika) ter zagon v hladnem (znižanje točke tečenja).

 

Odstranjevanje voska

odstrani normalen parafin z dodajanjem topila in zmrzovanjem. S tem se izboljša točka tečenja, posledično pa to omogoči boljši zagon v hladnem.

 

Kreking

je proces, ki razbije bencinske molekule ogljikovodika C5 do C12 na plinske molekule C2 etena in C3 propena kot izhodnega produkta za sintetične ogljikovodike (PAO, PIB, PIO).

(…se nadaljuje…)