EGR VENTIL – tehnologija za razogljičenje

EGR ventil – kaj pomeni kratica

EGR ventil je največkrat uporabljana kratica za ta rezervni del (angleški izraz za ta ventil je Exhaust Gas Recirculation – skrajšano torej EGR), medtem ko se v praksi prav tako pojavlja nemška kratica – AGR, v originalu: Abgasrűckfűhrung). V slovenščini je pomen te kratice ventil povratnih izpušnih plinov.

EGR VENTIL

Razvoj EGR ventila

EGR ventil je bil prvič vgrajen v osebni avtomobil serijske proizvodnje osebnih vozil že leta 1973. Seveda si je že pred tem avtomobilska industrija prizadevala za razvojni korak naprej pri izpustih plinov v atmosfero.

Prvi EGR ventili so bili enostavni, z ventilom za brizg. Delovali so v vseh pogojih in na vseh vrtljajih motorja. Razvijalci in inženirji v avtomobilski industriji so se trudili razviti čim bolj uporaben rezervni del. Evropa je začela med prvimi sprejemati zakonodajo, ki je predpisovala in določala, koliko katerih plinov je lahko v izpustu določenega izpušnega sistema.

Kakšne EGR ventile ločimo?

EGR ventile razdelimo na: navadne pnevmatske, elektropnevmatske, električne in elektronske. Prvi ventili so bili enostavni. Podtlačni regulator je na osnovi vrtljajev motorja deloval samo na principu ustvarjenega podtlaka v sistemu dovajanja mešanice goriva in zraka. Razvoj EGR ventilov je šel s časom naprej. Elektromagnetni EGR ventili so imeli dodatno krmiljenje s pomočjo elektro signalov.

Odpiranje ventila in prepuščanje je pri teh ventilih regulirano s podatki o vrtljajih motorja in temperature motorja. Ventili prve, druge in tretje generacije niso imeli gladilnika za izpušne pline. Konstrukcijsko so bili postavljeni na izpušni sistem in so znotraj tega z odpiranjem lopute uravnavali pretok plinov.

Normativi za čisto okolje

Električni EGR ventili so se začeli uporabljati z uvedbo norme za izpuste EURO 5 in EURO 6. Delovanje le teh je usmerjano s pomočjo senzorjev, tipal ter podtlačnih ventilov preko centralnega motornega računalnika.

Sodobni EGR ventili so konstruirani tako, da imajo v sistemu čiščenja izpušnih plinov tudi hladilnik in elektronski upravljalnik. Tehnološko so zelo zahtevni, prispevajo pa največ za doseganje okoliških standardov in za razogljičenje  zraka. Moderni EGR ventili so vgrajeni v vozila, ki imajo katalizator in DPF filter. Cel sistem je konstruiran tako, da v vseh pogojih delujejo maksimalno.