KJE OGLAŠEVATI

Dandanes poznamo obilo oglaševalskih kanalov, kar pomeni, da je tudi možnosti, kjer oglaševati, ogromno. Poznani pa so nam predvsem digitalni in pa bolj tradicionalni kanali oglaševanja.

oglaševati
oglaševati

Pri oglaševanju je na splošno najbolj priporočivo oglaševanje preko vseh možnih kanalov – ‘multichannel’. Ampak podjetja ali posamezniki, ki gradijo na osebni znamki, pogosto nimajo visokega oglaševalskega proračuna ali ustreznega in zadostnega kadra za oglaševanje preko večih oglaševalskih kanalov, zato morajo med kanali za oglaševanje izbirati.

 

Vendar se lahko tudi pri tistih, ki se poslužujejo oglaševanja preko vseh možnih kanalov, pojavljajo težave. Ena večjih je to, da se poraja vprašanje kvalitete.

 

Kar torej narediti?

Prvo kot prvo, je pomembno, da vsako podjetje ali posameznik, ki gradi na osebni znamki, zna prilagoditi različne pristope k oglaševanju glede na kanal oglaševanja.

Same prilagoditve lahko zajemaju industrijo ali branžo samo, ciljno publiko ali kupce ter na koncu še specifične lastnosti posameznega kanala.

 

Drugi korak je zastavitev cilja. Pomembno je namreč imeti razdelane cilje in imeti jasno predstavo glede naših želja. Cilj imamo lahko le en, lahko pa tudi več. En cilj bi lahko bil direktna prodaja, med več ciljev pa bi lahko spadalo pridobivanje novih kontaktov oz. povezav (lead-ov), povečanje obiska spletnega mesta podjetja ali posameznika, prenos ključnih materialov, povečanje prodajnih sestankov ali klicev z željenimi strankami/potencialnimi kupci, grajenje na prepoznavnosti podjetja ali osebne znamke posameznika (brand awareness) ali pa kaj drugega.

 

Tretji korak so, že prej omenjene, prilagoditve. Le-te so lahko način komunikacije, spremenjene kreative (npr. bolj konzervativne ali bolj kreativne) ter število korakov, ki jih imamo za pridobivanje novih kupcev ali strank.

 

Zadnji korak pa je uporaba modela oglaševalskega lijaka – teoretičnega modela kupčeve izkušnje od trenutka, ko posamezni produkt ali storitev pritegne kupčevo pozorost, pa do takrat, ko se kupec odloči za dejanski nakup.

 

Za boljše razumevanje, kje je najbolje oglaševati, priporočamo, da se udeležite še kakšnega tečaja digitalnega marketinga, kjer boste s pomočjo strokovnjakov lahko našli najboj ustrezno možnost zase ali za svoje podjetje.