E-kolesa, E-mobilnost, E-življenje

Pomen in vpliv e kolesa na okolje in o tem, zakaj e kolesu lahko rečemo tudi zeleno kolo

E-kolo je okolju prijazno kolo, saj pri svoji uporabi ne porablja in v okolje izpušča nevarnih snovi, ki bi imele negativne vplive na naravo in s tem povezano nevarnostjo tudi za človeka. Poglejmo, zakaj je to tako zelo pomembno! Ljudje vse več posegamo v naravo bodisi z onesnaževanjem zraka, odlaganjem odpadkov, odvzemanjem naravnih bogastev itd. Vse to in številni drugi številni dejavniki negativno vplivajo na okolje  in posledični na zrak, ki ga potrebujemo za svoje delovanje. Družba pa je začela čimbolj iskati načine, kako vplive v okolje zmanjšati in naravo čim manj onesnaževati. Predvsem v mestih je poleg kopičenja smeti največji problem onesnaževanje okolja z izpuhi CO2, ki jih ustvarijo vozila. Tako so številna mesta začela dajati pozornost javnemu prometu, kot je vlak, avtobus in vse bolj tudi izposoji koles, s katerimi lahko vsakdo hitro in varno pride kamor koli. Ker gremo v korak s časom in s tem tudi naprej s tehnologijo s katero bi karseda najmanj onesnaževali naravo, se vse več mest usmerja na tako imenovano uporabo e-koles. E-kolo je okolju prijazno kolo, saj pri svoji uporabi ne porablja in v okolje izpušča nevarnih snovi, ki bi imele negativne vplive na naravo in s tem povezano nevarnostjo tudi za človeka. Z uporabo e-koles, pa se ne skrbi samo za čist zrak, ki ga posameznik vdihuje, e- kolo posamezniku omogoča, da skrbi tudi za svoje fizično zdravje in s tem povezano mentalno zdravje, saj uporabniki raje kot javni promet uporabijo e-kolo, s katerim se peljejo bodisi v službo, po opravkih ali pa kratek izlet po mestu. Z uporabo e-koles je posameznik ves čas v zunanjem okolju, med vožnjo diha svež zrak od zunaj in tako tudi sam ostaja in postaja eno z naravo in okoljem.

E- kolesa so naravi prijazna, napaja jih električna energija, katera nima slabega vpliva na naravno in njeno okolje, uporabniku pa omogoča, da varno in hitro pride na svoj cilj. E-kolesa so zasnovana tako, da posamezniku pogajajo premagovati ovire, kot so dolga vožnja v hrib saj si lahko s pomočjo baterije pomaga, da ga kolo samo potiska v hrib, s tem pa lahko posameznik pride hitreje, lažje in z manj napora tudi na daljše destinacij, do katerih bi drugače brez pomoči e-kolesa raje dostopal z avtomobilom ali  javnim prevozom.